Türkçe

Türkiye - Kore Cumhuriyeti STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları

Sirküler Tarih/No: 06.08.2018/478

Sayı

: 5020-05061

İstanbul,03.08.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde alınan 31.07.2018 tarihli yazıda; ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin Mal Ticareti Anlaşması'nın 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği; müteakiben, Hizmet Ticareti Anlaşması ve Yatırım Anlaşması'nın da 26 Şubat 2015 tarihinde imzalandığı belirtilmektedir.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar”ın 5 Haziran 2018 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı ve bahse konu Anlaşma'ya ilişkin iç onay sürecinin de tamamlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; Türkiye ve Güney Kore arasında Hizmet Ticareti Anlaşması ve Yatırım Anlaşması'nın 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında mutabakat sağlandığı ifade edilmektedir.

Bahsi geçen Anlaşma metinlerine, www.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabileceği hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi