Türkçe

Türkiye - Slovakya KEK II. Dönem Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 08.10.2012/901

Sayı

: EGT/10946

İstanbul,08.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 05.10.2012 tarihli yazıda;

Slovak heyetinin başkanlığını Slovakya Ekonomi Bakanı Sayın Thomas MALATINSKY'nin, Türk heyetinin başkanlığını ise Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN'in yapacağı Türkiye-Slovakya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın 6-7 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form aracılığıyla en geç 10 Ekim 2012 Çarşamba saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Slovakya.doc 33,50 KB İndir