Türkçe

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 15.01.2018/43

Sayı

: EGT/369

İstanbul,15.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15.1.2018 tarihli iletide; 13 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/9)” ile "ÖZEL FATURA” ibaresinin "FATURA” olarak değiştirildiği; böylelikle bavul ticaretinin yanı sıra, Türkiye'de ikamet etmeyenlere yolcu beraberi eşya kapsamında yapılacak satışların da, döviz alım belgesi aranmaksızın eşyanın faturasının Gümrük İdaresince onaylatılması kaydıyla "İHRACAT” olarak kabul edileceği,

Faturanın Gümrük İdaresine ibrazından önce veya onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine onaylatılması halinde Belgesiz İhracat Kredisi, Dâhilde İşleme İzni, Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edileceği ve ihracat taahhütlerine sayılacağı; faturada imalatçı firmanın kayıtlı olması durumunda imalatçının ihracat taahhütlerine de sayılacağı,

Ancak, deri ve deri mamulleri dışındaki tekstil ve konfeksiyon ürünlerine ilişkin faturaların Dahilde İşleme İzin Belgesi ve taahhüdüne sayılamayacağı hususlarına işaret edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi