Türkçe

Türkiye-Hırvatistan Serbest Ticaret Anlaşması

Sirküler Tarih/No: 22.06.2012/581

Sayı

: EGT/7310

İstanbul,22.06.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22.06.2012 tarihli yazıda;

Türkiye-Hırvatistan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) ekini teşkil eden "Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 3'ün Türkiye, Avrupa Birliği (sadece Gümrük Birliği kapsamı ürünler geçerli), Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan arasında çapraz kümülasyona imkan verecek şekilde değiştirilmesi hakkındaki 1/2011 sayılı Ortak Komite Kararının 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter