Türkçe

Türkiye&Hollanda Dostluk Derneği Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 19.03.2012/288

Sayı

: EGT/3304

İstanbul,19.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye&Hollanda Dostluk Derneği (TÜHOD)'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16.03.2012 tarihli yazıda;

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın katılımları ile Parlamentolararası Hollanda Dostluk Grubu tarafından 23 Mart 2012 günü saat 10:30'da Meclisleri Konferans Salonunda bir toplantı düzenleneceği,

Türkiye ile Hollanda arasında ilişkilerin başlayışının 400. yıldönümü kapsamında iki ülke arasındaki ticaretin, yatırımın gelişmesi ve bu alandaki engellerin ele alınacağı toplantının, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ve Hollanda Dış Yatırım Ajansı (NFIA)'nın katkılarıyla düzenleneceği,

Bu bağlamda; bahsi geçen toplantıya ilgililerin katılımının sağlanabilmesini teminen konunun ihracatçılarımıza duyurulması

hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

İletişim:
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Mehmet Ali SEVGİ
Tel: 0212 454 04 71, 454 04 90