Türkçe

Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması

Sirküler Tarih/No: 16.06.2015/420

Sayı

: EGT/5225

İstanbul,16.06.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 15.06.2015 tarihli yazıda;

Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşmasının (TTA) değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi uygulamasında karşılaşılan sorun, eksiklik veya yanlışlıkları ele almak üzere TTA bünyesinde bir Ortak Komite tesis edildiği; bahse konu komitenin ilk toplantısının 27 Mayıs 2015'te Tahran'da gerçekleştirildiği ve ikinci toplantının kesin tarihi bilahare belirlenmek üzere Ankara'da düzenleneceği,

Söz konusu toplantının hazırlıkları için ülkemiz ihracatçılarının TTA kapsamında ihracat yaparken anlaşma hükümlerinin uygulanmasına ilişkin karşılaştıkları sorunlar ve tarife dışı engellerin saptanmasına ihtiyaç duyulduğu

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen TTA kapsamındaki ürünlerle sınırlı olmak üzere, İran uygulamalarından kaynaklı sorun, eksiklik veya yanlışlıklar ile tarife dışı engellerin Ek'li form vasıtasıyla en geç 17 Haziran 2015 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim-İdari İşler-Satın Alma Şubesi

 

EK:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Iran.doc 34,50 KB İndir