Türkçe

Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması

Sirküler Tarih/No: 20.01.2015/46

Sayı

: EGT/512

İstanbul,19.01.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 19.01.2015 tarihli yazıda;

Ülkemiz ile İran arasında 29 Ocak 2014 tarihinde imzalanmış bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdiğinden bahisle,

Söz konusu ülke Anlaşmanın, ülkemizin Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde gerçekleştirdiği Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında ilk Tercihli Ticaret Anlaşması olması bakımından önemli olduğu; anlaşmanın metnine ve ekindeki taviz listelerine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141104-2.htm adresinden erişim sağlanabileceği,

Ülkemize sağlanan tavizlere ilişkin listede yer alan 125 tarife satırında çoğunluğu %30-40'dan (sadece 2 satırda %20) oluşan marjlarda pazara giriş avantajı elde edildiği ve tümünün sanayi ürünlerinden teşekkül ettiği,

Diğer taraftan, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci'nin, 31 Aralık 2014 tarihinde İran Sanayi, Ticaret ve Madenler Bakanı Sayın Nemetzade ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve söz konusu anlaşma kapsamında ana gündem maddesinin, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) olduğu,

Bahse konu görüşmede, Sayın Bakanımızca TTA'nın yürürlüğe girişinin iki ülkenin Sayın Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 35 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması için çok önemli olduğunun vurgulandığı, bununla birlikte, oluşturulacak bir uzmanlar grubunun öncelikle anlaşmanın uygulanmasına ilişkin performans değerlendirmesi yapması ve bununla birlikte, her iki ülkenin taviz listelerine yeni ürünler eklenmesi amacıyla bir araya gelmesi ve anlaşmanın bu kapsamda revize edilmesi önerisinin Sayın Nemetzade tarafından çok olumlu görüldüğü ve desteklendiği, buna göre her iki Bakan tarafından, Ocak ayı sonunda başlamak üzere, her ayın son haftasında teknik heyetlerin söz konusu plan çerçevesinde bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu Anlaşma kapsamında taviz aldığımız ürünlerde İran'a ihracat gerçekleştiren firmalarımızın söz konusu ürünlerin ihracatında karşılaştıkları sorunlar/pazara giriş engellerinin Ek'li form vasıtasıyla 21 Ocak 2015 tarihine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Iran.doc 34,50 KB İndir