Türkçe

Türkiye-İsviçre 6. Dönem Yüksek Düzeyli İkili Ekonomik Komisyon Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 05.02.2015/87

Sayı

: EGT/1074

İstanbul,05.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04.02.2015 tarihli yazıda,

Türkiye-İsviçre 6. Dönem Yüksek Düzeyli İkili Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın (YDİK) 19 Mart 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirileceği ve bu kapsamda Şubat'ın ilk yarısında bir hazırlık toplantısının yapılacağından bahisle,

6. Dönem YDİK Toplantısı'na ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere İsviçre ile ticaret yapan Türk firmalarının yaşadıkları sorunların Ek'li form vasıtasıyla 9 Şubat 2015 Pazartesi gününe kadar DEİK'e (Nil Osmanoğlu, E-posta: nosmanoglu@deik.org.tr, Tel: 0212 339 5020, Faks: 0212 339 5065) iletilmesi hususu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Değerlendirme Formu (1 sayfa)


İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
DEIKTurkiye-IsvicreIsKonseyi_DEGERLENDIRMEFORMU.docx 110,33 KB İndir