Türkçe

Türkiye-İtalya Ortak Yürütme Komitesi Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 03.05.2012/435

Sayı

: EGT/5203

İstanbul,03.05.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 02.05.2012 tarihli yazıda;

Bahsi geçen Bakanlık ile İtalya Gümrük İdaresi arasında 14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara'da Operasyonel İşbirliği Protokolü kapsamında oluşturulan Ortak Yürütme Komitesi'nin ilk toplantısının yapılmasının öngörüldüğü

bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçı ve nakliyecilerin söz konusu toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen konulara ilişkin görüşlerini somut bilgi ve belgeler (beyanname, TIR karnesi, T1, tarih ve yer bilgileri vb) eklenerek ek'li form aracılığıyla en geç 7 Mayıs 2012 Pazartesi saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Italya.doc 33,50 KB İndir