Türkçe

Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 6. Dönem Toplantısı

Sirküler Tarih/No:31.12.2021/850

Sayı

:1017-3928

İstanbul,31.12.2021

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda özetle; Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 6. Dönem Toplantısının 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilmesinin planlandığından bahisle, söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere;

- İhracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile bu kapsamdaki talep ve önerilere,

- Toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara

ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin yukarıda değinilen hususlarda görüş ve değerlendirmelerinin ekli form vasıtasıyla en geç 07 Ocak 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Karadag.doc 35,50 KB İndir