Türkçe

Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması

Sirküler Tarih/No: 09.01.2018/21

Sayı

: EGT/196

İstanbul,09.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 8.1.2018 tarihli yazıda; 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 4. Dönem Toplantısı kapsamında, KEK eş başkanı ve Karadağ Ekonomik Politikalar ve Finansal Sistemden Sorumlu Başbakan Yrd. ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin SIMOVIC ile Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ arasındaki ikili görüşmede, mevcut Türkiye-Karadağ STA'sının kapsamının hizmet ticaretini ve diğer ilgili alanları da içerecek şekilde genişletilmesi ve STA kapsamındaki tarım tavizlerinin iyileştirilmesi konularında mutabakata varıldığı,

Buna binaen, bahse konu hususları görüşmek üzere 20 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da Türkiye-Karadağ STA Ortak Komitesi'nin ikinci toplantısının düzenlendiği; ilgili toplantıda, tarafların hizmet ticareti müzakerelerine başlanması ve ilk tur müzakerelerin 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların EK'li form vasıtasıyla en geç 11 Ocak 2018 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)


 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Karadag_9.1.2018.doc 34,50 KB İndir