Türkçe

Türkiye-Moldova STA'sının Kapsamının Genişletilmesi

Sirküler Tarih/No: 12.01.2018/41

Sayı

: EGT/326

İstanbul,12.01.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 11.1.2018 tarihli yazıda; ülkemiz ile Moldova arasında 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın kapsamının hizmetleri de içerecek şekilde genişletilmesine yönelik olarak Bakanlar seviyesinde sağlanan siyasi mutabakat doğrultusunda anılan ülkeyle konuya ilişkin fizibilite çalışmalarına başlandığı ve söz konusu çalışmalar kapsamında, iki ülkenin ticari ve ekonomik iklimleri, hizmet sektörlerinde temel düzenlemeleri ile pazara giriş ve ulusal muamele bakımından mevcut kısıtlamalarını içeren; ilaveten iş kurma hakkı ve gerçek kişilerin geçici hareketliliğine ilişkin bilgiler ile hizmet ticaretinin STA kapsamında ele alınmasının olası sonuçları ve önerilere yer verilecek bir ortak raporun hazırlanmasının öngörüldüğünden bahisle,

Serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde yürütülen hizmet ticareti müzakerelerinde, tarafların yatay konularda ve sektörler özelinde sınır ötesi hizmet sunumu, iş kurma ve gerçek kişi hizmet sunucularının hareketliliği konularındaki mevzuat ve kısıtlarının kayıt altına alınmakta olduğu; böylece ülkelerin hizmet sunucularına karşılıklı olarak daha şeffaf ve öngörülebilir bir hizmetler pazarında faaliyet gösterme imkânı tanınmakta olduğu; müzakerelerin seyrine göre zaman zaman da ilave pazara giriş imkânları elde edilebildiği; STA kapsamında hizmet ticareti müzakerelerinde ele alınan hususlara ilişkin daha detaylı bilgileri içeren EK'li bilgi notu iletilerek,

Söz konusu fizibilite çalışmasında faydalanılmak üzere, iki ülkenin hizmet sektörlerinin görünümüyle ilgili olarak yapılan çalışmalara ilaveten, STA'nın kapsamının genişletilmesi ile birlikte hizmet sektörlerinde ilave açılım sağlanabileceği düşünülen alanlar ve işbirliğinin geliştirilebileceği sektörlerin belirlenmesi ve ayrıca hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaşlarımız ve firmalarımızın hâlihazırda karşılaştıkları sorunların tespit edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen yukarıda maruz hususlara ilişkin değerlendirmeler ile Moldova ile hizmet ticareti müzakerelerine başlanması durumunda gündeme getirilmesinde fayda görülen görüş ve önerilerin EK'li form vasıtasıyla en geç 16 Ocak 2018 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi


EK:
1 - STA'lar Kapsamında Hizmet Ticareti Müzakereleri Bilgi Notu (8 sayfa)
2 - Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_MoldovaSTA_12.1.2018.doc 34,50 KB İndir
STAlarKapsamindaHizmetTicaretiBilgiNotu_12.1.2018.pdf 56,52 KB İndir