Türkçe

Türkiye-Portekiz İş Forumu

Sirküler Tarih/No: 11.02.2015/111

Sayı

: EGT/1200

İstanbul,11.02.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 10.02.2015 tarihli yazıda;

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun 3-4 Mart 2015 tarihlerinde Portekiz'e gerçekleştirmesi öngörülen resmi ziyarete, DEİK organizasyonunda bir özel sektör heyetinin refakat etmesinin planlandığı; anılan ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından düzenlenecek olan ve Sayın Başbakan ve Portekiz'in üst düzey yetkililerinin onurlandıracağı "Türkiye-Portekiz İş Forumu”na anılan ülkenin iş çevrelerinden geniş katılımın beklendiği,

Anılan İş Forumu kapsamında, Türkiye ve Portekiz işbirliği imkanlarına ilişkin sunumlar, tesis ziyaretleri ve Portekiz firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin planlandığı,

Ziyaretin, konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, katılımcıların 700 Euro avans ödemelerinin beklendiği; anılan avans bedelinin DEİK'in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (1011 Şube Kodu) TR67 0006 4000 0021 0113 3145 86 no.lu Euro hesabına yatırılması gerektiği; katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip, bakiye tutarın ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edileceği, söz konusu seyahatin detaylı programı ve diğer bilgileri ile kesin katılım ücretinin katılımcılara bilahare bildirileceği,

Portekiz'in Schengen vize bölgesi dahilinde olduğu ve Schengen vizesi olmayan katılımcıların Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği vize bölümü ile iletişime geçmeleri gerektiği; İstanbul'dan vize başvurusunda bulunacak olan katılımcıların, anlaşmalı konsolosluk olarak faaliyet gösteren İstanbul Macaristan Başkonsolosluğu ile temasa geçmeleri gerektiği; vize işlemlerinin katılımcıların kendileri tarafından takip edileceği,

Katılımcılar tarafından katılım formunda belirtilen e-posta adreslerine bilgilendirme yapılacağından, genel e-posta adresi (http://info@....com, vb.) yerine şahsi e-posta adreslerinin verilmesinin bilgi akışının sağlanabilmesi açısından fayda sağlayacağı,

Bu çerçevede, ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/37/13 linkinde yer alan katılım formunu doldurarak en geç 18 Şubat 2015 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar kayıt yaptırmaları; ön avans bedelinin yapıldığına dair dekontun ise DEİK'e (İlgili Kişi: Neslihan Onuralp, tel: 0212 339 50 17, e-posta: nonuralp@deik.org.tr) iletilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi