Türkçe

Türkiye-Portekiz JETCO 3. Dönem Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 08.02.2018/110

Sayı

: EGT/1127

İstanbul,07.02.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 06.02.2018 tarihli yazıda; Eşbaşkanlığı Sayın Ekonomi Bakanımız tarafından deruhte edilen Türkiye- Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısının 8-9 Mart 2018 tarihlerinde Lizbon'da düzenlenmesinin öngörüldüğünden bahisle,

Söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Portekiz arasındaki ilişkilere yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı/Kurumları görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri, varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bir bilgi notuna ve anılan toplantı sonucunda imzalanacak protokolde yer alması talep edilen İngilizce metin önerilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen söz konusu bilgi notu ve metin önerilerinin EK'li form vasıtasıyla 12 Şubat 2018 Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK:
1 -
Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)
2 - JETCO 2. Dönem Toplantı Protokolü (12 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Portekiz_7.2.2018.docx 14,34 KB İndir
JETCO_Portekiz_7.2.2018.pdf 7.027,94 KB İndir