Türkçe

Türkiye-Rusya İş Konseyi XVIII. Ortak Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 29.09.2016/815

Sayı

: EGT/8359

İstanbul,29.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 28.09.2016 tarihli yazıda;

Türkiye-Rusya İş Konseyi XVIII. Ortak Toplantısı'nın 12 Ekim 2016, Çarşamba günü Intercontinental İstanbul otelinde organize edilmesinin öngörüldüğünden bahisle, halihazırda her iki taraftan ilgili Bakanların toplantıyı teşrifleri konusunda teyit beklendiği; EK'li taslak program çerçevesinde Ortak Toplantı gündemine ağırlıklı olarak turizm, tarım ve inşaat müteahhitlik alanında işbirliği konularının alınacağı,

Ayrıntılı programı, katılım teyidi verenlere bilahare iletilecek olan anılan etkinliğe katılmayı arzu eden üyelerimizin, en geç 8 Ekim 2016, Cumartesi saat 18:00'a kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/243/7407 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yapmaları ve kişi başı 150 TL katılım ücretini online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları; üzerinde katılımcının ad ve soyadının belirtildiği katılım ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir dekontların neski@deik.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Taslak Program (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
TurkiyeRusyaIsKonseyiOrtakToplantisiProgrami.doc 297,50 KB İndir