Türkçe

Türkiye-Senegal 4. Dönem KEK Toplantısı

Sirküler Tarih/No: 14.08.2017/590

Sayı

: EGT/7174

İstanbul,14.08.2017

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ndan alınan 11.08.2017 tarihli yazıda; Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 4. Dönem Toplantısı'nın, T.C. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun eş başkanlığında, 5-6 Eylül 2017 tarihleri arasında Dakar'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünden bahisle,

Söz konusu toplantının hazırlıkları çerçevesinde kullanılmak üzere Bakanlıkların/Kurumların görev alanına giren konularda, ülkemizin anılan ülke ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerine dair bilgi notları, ikili görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen konuların istenildiği,

Ayrıca, KEK Toplantısı sonucunda imzalanacak olan Toplantı Tutanağı'na dahil edilmesi uygun görülen Türkçe ve Fransızca (mümkün olması halinde İngilizce) madde önerilerinin talep edildiği,

Bu çerçevede; Türkiye-Senegal 3. Dönem KEK Toplantı'sında gündeme getirilmesinde fayda görülen konular ve madde önerilerinin http://portal.deik.org.tr/Anket/420 bağlantısında yer alan anketi doldurarak 16 Ağustos 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK'e (İrem Develioğlu Tel: 0212 339 50 70 E-posta: africa@deik.org.tr) iletilmesi hususu bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

İletişim:
DEİK, İrem Develioğlu, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
E-posta: africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 70