Türkçe

Türkmenistan Firma Alacakları

Sirküler Tarih/No:20.01.2020/53

Sayı

:206-00453

İstanbul,20.01.2020

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 6. Dönem Toplantısının 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde Aşkabat'ta gerçekleştirileceği; söz konusu toplantıda faydalanılmak üzere, Türk firmalarının Türkmenistan'dan alacaklarına ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin Türkmenistan'dan firma alacaklarına ilişkin bilgilerin ekte yer alan tablo formatına uygun olarak en geç 20 Ocak 2020 Pazartesi saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form-Türkmenistan Firma Alacakları (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Turkmenistan Firma Alacaklari.docx 19,52 KB İndir