Türkçe

Türkmenistan-Firma Alacak Sorunları

Sirküler Tarih/No: 07.02.2018/108

Sayı

:EGT/1123

İstanbul,07.02.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06.02.2018 tarihli yazıda;

2016 yılı başından itibaren Türkmenistan ekonomisindeki sıkıntılar ve buna bağlı döviz gelirlerindeki azalmalar sonucu, Türkmenistan'a ithal edilen ürünlerin bedellerinin transferinde zorluklar yaşanmakta olduğu, bankaların haftalık olarak %2 oranında transfer yapabildiği ve son zamanlarda bu ödemelerde de gecikmeler ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Bahse konu ihracat bedellerinin ödenmesinde yaşanan sıkıntıların hukuki olarak çözümlenmesi için Türkmenistan'da dava açılması mümkün olmakla birlikte dava açacak firmanın, alacak bedelinin yaklaşık %25'ini, mahkeme harcı, dava bedeli ve diğer giderler olarak geri ödemekte olduğu ve söz konusu masrafların yüksekliği ve davanın nasıl sonuçlanacağının belirsizliği nedeniyle, pek çok firmanın hukuki yola başvurmaktan kaçındığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Türkmenistan'a ihracat yapacak firmalarımızın Türkmen ithalatçılar ile ödeme konusunu netleştirmeden ihracat işlemlerine başlamamalarında fayda mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi