Türkçe

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihleri

Sirküler Tarih/No:19.10.2021/678

Sayı

:52-2592

İstanbul,19.10.2021

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 07.04.2021 tarih ve E.63183280 sayılı onayına atfen Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda; Antalya bölgesindeki muhtelif bahçelerde yapılan incelemelere binaen Fukumoto ve Navelina portakal çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiğinin tespit edildiği ve,

- 22.10.2021 tarihinde kesimine,

- 26.10.2021 tarihinde ihracatına,

karar verildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yaş Meyve Birliği Koordinasyon Şubesi