Türkçe

UL Sertifikası

Sirküler Tarih/No: 01.11.2019/591

Sayı

: 1641-06405

İstanbul,31.10.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; 2 Ağustos 2019 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen TİM Ege Meclisi Toplantısında Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN'a, ABD pazarına girişte engel teşkil ettiği gerekçesi ile Underwrites Laboratories (UL) tarafından sağlanan UL sertifikasının destek kapsamına alınması hususunda talep iletildiği belirtilmektedir.

ABD'de sertifikasyon sisteminin, merkezi hükümet tarafından yürütülmeyip, eyaletlerin inisiyatifinde bulunduğu; bu kapsamda UL Sertifikasının kendi kendini yöneten eyaletler (Los Angeles vb. gibi) ile diğer birkaç eyalet (Florida ve 4 eyalet) dışında zorunlu olmamakla birlikte, sertifikanın yüksek kalite göstergesi olarak tüketicide güven duygusu oluşturduğu için sertifikalı ürünlerin tercih sebebi olduğu ve bu yüzden de UL markasının ülkemizdeki TSE markası gibi ürün güvenliği bakımından önem arz eden bir marka durumuna geldiği ifade edilmektedir.

Ülkemizde UL Sertifikası veren bir laboratuvar bulunmamakla birlikte, bu konuda danışmanlık hizmeti veren firmaların olduğu, söz konusu danışmanlık hizmeti kapsamında teslim alınan numunelerin UL Laboratuvarlarına gönderildiği, laboratuvar sonuçlarına göre de uygun ürünlere UL Sertifikası düzenlendiği, bu kapsamda, ürün inceleme sürecine göre değişiklik arz etmekle birlikte asgari 20.000 Avro'dan başlayan fiyatlandırmaların Underwriters Laboratories'in ABD'deki merkezi tarafından tespit edildiği hususları da ayrıca belirtilmektedir.

Öte yandan, Bakanlıkça yürütülen "2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi kapsamında akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve 2014/8 sayılı Karar ile uygulamaya ilişkin genelgede yer alan şartları taşıyan belgelerin Bakanlıkça desteklendiği, bu çerçevede UL Sertifikasının da, 2014/8 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin Ek-5 listesinde bulunduğu, dolayısıyla söz konusu Sertifikanın Bakanlık tarafından sağlanan destek kapsamında yer aldığı bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi