Türkçe

Ülke Eylem Planları

Sirküler Tarih/No: 05.02.2019/70

Sayı

: 210-00823

İstanbul,05.02.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Çin, Rusya, Meksika ve Hindistan pazarlarında Türkiye'nin ihracat ve yatırım imkânlarının artırılması doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Çin Ticaret Eylem Planı, Rusya Ticaret Eylem Planı, Meksika Ticaret Eylem Planı ve Hindistan Ticaret Eylem Planı kapsamında, anılan ülkelerde önem arz eden sorunların türleri, yaşanan sorunların sıklığı/genel yaygınlığı/çözüme kavuşturulabilme dereceleri ve sorunların önceliği gözetilerek sektör ve ülke bazında karşılaşılan sorunlara dair bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, TİM'e iletilmesini teminen ülkemiz ile yukarıda anılan ülkeler arasında ticarette karşılaşılan sorunlar ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 07 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Cin-Rusya-Meksika-Hindistan_5.2.2019.docx 13,62 KB İndir