Türkçe

Ülke Masaları Bülteni 12. Sayı

Sirküler Tarih/No:27.11.2019/659

Sayı

:1762-06861

İstanbul,27.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; firmalarımıza ve dış ticaretle ilgilenen kesimlere, başta hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere dış pazarlarla ilgili güncel ve doğru bilgileri aktarmak ve ihracatımızı doğrudan etkileyebilecek gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla aylık periyotta yayınlanmakta olan "Ülke Masaları Bülteni" nin 12. sayısının (Kasım 2019) yayımlandığından bahisle, söz konusu Bülten'in tüm sayılarına Bakanlığın web-sitesinin https://dtuegm.ticaret.gov.tr/yayinlar/ulke-masalari-bulteni bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi