Türkçe

Ülkemiz Menşeli Bazı Gıda Ürünlerinin İthalatında Uygulanan Resmi Kontroller

Sirküler Tarih/No:24.12.2021/833

Sayı

:980-3823

İstanbul,24.12.2021

 

İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; bazı tarım ürünlerinin AB'ye girişinde resmi kontrollerin ve acil tedbirlerin geçici olarak arttırılmasına dair 2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden bir örneği ekte iletilen 2021/2246 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlandığından bahisle, söz konusu Tüzüğün incelenmesinden;

- Ülkemiz menşeli fındık ve fındıktan üretilen ürünlerde aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması nedeniyle anılan ürünler için yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı ve bu ürünlere dair girişin 2019/1793 sayılı Tüzüğün I sayılı Eki'nden çıkartıldığı,

- Ülkemizden gelen greyfurt sevkiyatları için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden alınan bildirimler ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller neticesinde, anılan ürünlerde olası pestisit kalıntıları nedeniyle insan sağlığı için yeni risklerin ortaya çıktığı, bu nedenle resmi kontrollerin arttırılması gerektiği ve 2019/1793 sayılı Tüzüğün I sayılı Eki'nde ülkemiz menşeli greyfurt için pestisit kalıntılarına yönelik kontrol sıklığı %10 olarak belirlendiği,

- Ülkemiz menşeli mandalina, klementin, "wilkings”, benzeri narenciye melezleri ve portakal için RASFF üzerinden alınan bildirimler ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontrolleri neticesinde bu ürünlerin insan sağlığı için ciddi riskler oluşturduğu, anılan ürünlerin AB'nin bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uyumu gösteren resmi bir sertifika ile eşlik edilmesi gerektiği, ülkemiz menşeli mandalina ve portakallara dair girişin 2019/1793 sayılı Tüzüğün I sayılı Eki'nden çıkartılıp, II sayılı Ek'e eklendiği ve kontrol sıklığının %20 oranında belirlendiği,

- Ülkemizden gelen kimyon tohumu ve kuru kekik sevkiyatları için RASFF üzerinden alınan bildirimler ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller neticesinde, anılan ürünlerde olası pirolizidin alkaloidleri kalıntıları nedeniyle insan sağlığı için yeni risklerin ortaya çıktığı, bu nedenle resmi kontrollerin arttırılması gerektiği ve 2019/1793 sayılı Tüzüğün I sayılı Eki'nde ülkemiz menşeli kimyon tohumu ve kuru kekik için pirolizidin alkaloidleri kalıntılarına yönelik kontrol sıklığı %10 olarak belirlendiği,

- Ülkemizden gelen keçiboynuzu sevkiyatları için RASFF üzerinden alınan bildirimler ve üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen resmi kontroller neticesinde insan sağlığı için yeni risklerin ortaya çıktığı, bu nedenle resmi kontrollerin arttırılması gerektiği ve 2019/1793 sayılı Tüzüğün II sayılı Eki'nde ülkemiz menşeli keçiboynuzu için kontrol sıklığının %20 olarak belirlendiğinin

görüldüğü ifade edilmekte olup; söz konusu Tüzüğün, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı tarihi takip eden yirminci gün yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

Ek: Komisyon Uygulama Tüzüğü (30 sayfa)

 

 

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Komisyon Uygulama Tuzugu.pdf 1.447,83 KB İndir