Türkçe

Ulusal Emisyon Tavanlarının Azaltılması

Sirküler Tarih/No: 13.01.2017/33

Sayı

:EGT/320

İstanbul,12.01.2017

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 10/01/2017 tarihli yazıda; bazı atmosfer kirleticiler için ulusal emisyon tavanlarının azaltılmasına ilişkin 2003/35/AT sayılı AP ve Konsey Direktifi'ni tadil eden ve 2001/81/AT sayılı AP ve Konsey Direktifi'ni yürürlükten kaldıran 2016/2284/AB sayılı AP ve Konsey Direktifi'nin, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2016 tarihli ve L 344 sayılı dizininde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi