Türkçe

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Çalıştayı

Sirküler Tarih/No: 10.01.2019/21

Sayı

: 53-00226

İstanbul,10.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nın 13 Aralık 2018 tarihinde ilan edilerek, ilgili eylemlerden sorumlu kurumlar tarafından yürütülmeye başlandığı ve Programın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilmesi öngörülen STB-12 sayılı eylemi kapsamında "Beş Yıllık Dönemi Kapsayan Türkiye'nin Fikri Mülkiyet Stratejisinin Hazırlanması”nın planlandığı belirtilmektedir.

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve eylemlerin ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşleriyle Fikri Mülkiyet Stratejisi 2019-2023 hazırlanabilmesi amacıyla önceki strateji belgesi dikkate alınarak en fazla 3 (üç) tespit ve iyileştirme önerisinin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen bu kapsamda ülkemiz sınai mülkiyet sisteminin iyileştirilmesine yönelik tespit ve önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 11 Ocak 2019 Cuma saat 13:00'a kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Fikri Mulkiyet Stratejisi 2019-2023_10.1.2019.pdf 23,20 KB İndir