Türkçe

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi

Sirküler Tarih/No: 14.02.2019/90

Sayı

: 267-01017

İstanbul,14.02.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonunda, kurumlar tarafından Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2014 yılı içerisinde 14 adet Ulusal Meslek Standardı ve bu standartları kaynak alarak 13 adet Ulusal Yeterlilik hazırlandığı belirtilmektedir.

15/07/2018 Tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yürürlükte olan meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilir. Gerekli görülen meslek standartları, standart hazırlama usulüne göre yenilenir” hükmünün yer aldığı; ayrıca, Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik'in 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "İlgili ulusal yeterliliğe kaynak teşkil eden ulusal meslek standardı veya uluslararası standartta değişiklik olması veya bu standartların yürürlükten kaldırılması durumunda ulusal yeterliliğin veya ilgili bölümünün güncellenmesine ya da yürürlükten kaldırılmasına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre en geç bir yıl içerisinde yapılır” hükmünün amir olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TİM'e iletilmesini teminen Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme sektöründe hazırlanan ve aşağıdaki linkte yer alan ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerin güncellenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere görüş ve değerlendirmelerin "Görüş Değerlendirme Formu”na işlenerek en geç 28 Şubat 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Not: http://www.myk.gov.tr/guncelleme adresinden ilgili formlara ulaşılabilmektedir.