Türkçe

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Tebliğ No: 2015 1

Sirküler Tarih/No: 27.01.2015/60

Sayı

: ARGUYG1/742

İstanbul,26.01.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Deniz Ticaret Odası'ndan alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik tarafından "Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2015/1)” 25.01.2015 tarih ve 29247 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olduğu ve 28.12.2019 tarihli ve 27466 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan 09UMS0037-4 referans kodlu Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı'nın ekte şekilde değiştirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu Tebliğ, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK: Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı (22 Sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
20150125-5-1.pdf 1.334,18 KB İndir