Türkçe

Uluslararası Eşya Taşımacılığı

Sirküler Tarih/No: 28.01.2019/52

Sayı

: 147-00551

İstanbul,25.01.2019

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; yürürlükteki düzenlemeler uyarınca, serbest bölgelerden/serbest bölgelere yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin ulaştırma iş ve işlemlerinin;

1-Ülkemizdeki bir serbest bölgeden/gümrük antreposundan diğer bir serbest bölgeye/gümrük yurtiçi taşıma (kabotaj) olması antreposuna taşınacak millileşmiş/millileşmemiş eşyanın sebebiyle sadece anılan Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

2-Tüm serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun yurtiçine taşımasının mezkur Kanun ve Yönetmelik gereği anılan Bakanlıktan uluslararası veya yurtiçi eşya taşımacılığı yetki belgelerinde (K, C, L, M, N, ve P türü) kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla, yurtdışına taşınmasının ise sadece uluslararası eşya taşımacılığı alanında anılan Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlarla,

3-Tüm serbest bölgeler veya gümrük antrepolarındaki millileşmiş eşya/kargo ile karayoluyla gelen transit rejimindeki (millileşmemiş) eşyanın/kargonun serbest bölgelerden veya gümrük antrepolarından yabancı ülkelere, uluslararası eşya taşımacılığı alanında anılan Bakanlıktan yetki belgesi (C türü, L2 ve M2) almış kişilerin taşıt belgelerinde kayıtlı Türk plakalı taşıtlar ile ikili ve çok taraflı uluslararası karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya anılan Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı plakalı taşıtlarla,

4-Ro-Ro veya Ro-La güzergâhından gelen taşıt kombinasyonları (çekici + yarı römork, Kamyon + römork) ile gelen ve gümrük antrepolarına veya geçici depolamalara taşınan eşyanın / kargonun yine kendi tekerlekleri üstünde taşınması halinde yukarıdaki 3 üncü maddesi kapsamında izin verilen taşıtlarla

yapılması yönünde olduğu ifade edilmektedir.

Taşıma sektöründe günümüzde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, anılan Bakanlıkça yeni bir değerlendirme yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen serbest bölgelere/serbest bölgelerden yapılan taşımalar ile gümrük antrepolarına/gümrük antrepolarından yapılacak eşya taşımalarına ilişkin uygulama hakkında görüş ve önerilerin ekli form vasıtasıyla en geç 29 Ocak 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-postta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Uluslararasi Esya Tasimaciligi_25.1.2019.doc 35,00 KB İndir