Türkçe

Uluslararası Hazır Ambalaj Mamul Kongresi

Sirküler Tarih/No: 04.12.2013/896

Sayı

: ARGUYG1/11818

İstanbul,04.12.2013

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, yasal metroloji kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin piyasaya arzı ve muayeneleri ile hazır ambalajlı mamullerin etiket ve net miktar denetimlerine ilişkin işlemlerin 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde Bakanlıklarınca yürütüldüğü hususundan bahisle, hazır ambalaj sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından önem arz eden sektörlerden biri olduğuna değinilmiştir .

Mezkur yazıda devamla; tüketicinin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, üretimde kalite standardının yükseltilmesi, piyasada güvenin sağlanmasına yönelik olarak, tüm paydaşların katılımıyla sektörün sorunlarının tartışılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla 5-6 Aralık 2013 tarihleri arasında İstanbul Pendik Green Park Otel'de Sayın Bakanımız Nihat ERGÜN'ün katılımlarıyla Bakanlık koordinasyonunda "Uluslararası Hazır Ambalajlı Mamuller Kongre ve Sergisi” düzenleneceği bilgisine yer verilmiştir.

Bu çerçevede, sözkonusu etkinliğe katılım sağlamak isteyen üyelerimizin http://www.icppistanbul.com/wp-content/uploads/2013/08/ICPP-KAYIT-FORMU-2014-TUR.pdf adresinde bulunan Kayıt Formunu doldurmaları hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi