Türkçe

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi

Sirküler Tarih/No: 09.03.2012/250

Sayı

: ARGUYG1/3002

İstanbul,09.03.2012

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türk firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak, Dış Ticarette Devlet Yardımları kapsamında, "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 2010/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmektedir.

Bu bağlamda, Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulu'nun 08.03.2012 tarihli toplantısında alınan karar gereği, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği işbirliğinde, söz konusu devlet desteğinden meyve sebze mamulleri sektörü ve sektöre mensup firmalar tarafından da yararlandırılması konusunda bir proje başlatmıştır.

Proje kapsamında, dünyadaki rekabet ortamı göz önünde bulundurularak;

1) Sektörel ihtiyaçların saptanması,

2) Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda firmaların eğitim ve strateji geliştirme konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması,

3)Projeye dahil olacak firmalarımızın hedef pazarlarımızdaki alıcılarla buluşturulması (ticaret heyeti ve alım heyetleri yoluyla),

4) Projeye dahil olan firmalarımızın devlet destekli özel danışmanlık hizmetlerinden yararlanması,

hedeflenmektedir.

Projenin birinci aşamasında, önde gelen danışmanlık firmalarından birisi yönetiminde;

Ø Üyelerimize yönelik olarak detaylı ihtiyaç analizi çalışması yapılarak, firmaların operasyonel ve organizasyonel alanlarda performanslarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçları belirlenmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin arttırılması

amaçlanmaktadır.

İhtiyaç analizi çalışmasında, 10 - 15 adet firmanın, dünyadaki rekabet ortamı ışığında detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, her firma için firmaya özel bir ihtiyaç analizi ve ortak ihtiyaçlardan hareketle de sektöre yönelik bir ihtiyaç analizi raporu ortaya konacaktır. Firmalara özel ihtiyaç analizi sadece ilgili firmalarla paylaşılacak, sektöre yönelik ihtiyaç analizi ise tüm üyelerinin istifadesine sunulacaktır. Firmaların özel bilgileri kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, analiz çalışmasında yer alacak firmalarla karşılıklı gizlilik anlaşmaları imzalanacaktır.

Proje ile ilgili katılımcılardan ihtiyaç analizi ile ilgili kısım için 1000 TL katılım bedeli tahsil edilecektir. Katılım bedeli aşağıda yazılı hesap numarasına gönderilecektir. Projenin diğer modüllerine katılımla ilgili üyelerin katkısının (devlet tarafından karşılanmayan % 25'lik kısım), firma başına minimum seviyelerde olmasına sağlanacaktır.

İhtiyaç analizi ışığında projeye katılan üyelerimize eğitimler verilecek, eğitimleri müteakip belirlenmiş hedef pazarlara yönelik olarak düzenlenecek ticaret ve alım heyetlerine dahil edilmeleri sağlanacaktır. Eğitim ve alım ve ticaret heyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkacak maliyetlerin % 75'i devlet tarafından karşılanacak olup, ayrıca, proje katılımcısı firmaların, proje sonrasında, Rekabetçilik Desteği kapsamında, danışmanlık firmalarından bireysel danışmanlık hizmeti almaları (% 70'i devlet destekli) mümkündür.

İhtiyaç analizinin, başvuruda bulunan hangi firmalar ile yapılacağına, Meyve Sebze Mamulleri Sektör Kurulunca ve danışman şirket tarafından müştereken karar verilecektir.

2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamında olan firmalar, 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında desteklenememektedir.

Bu çerçevede, söz konusu projeye katılarak uluslararası rekabet ortamında kendilerini geliştirmek isteyen üyelerimizin, ilişikte birer örneği sunulan "Katılımcı Şirket Talep Yazısı” ile "Hedef Pazar Tespiti Anket Formu”nu (zorunlu değildir.) doldurarak öncelikle koordinasyon1@iib.org.tr e-posta adresimize ve/veya 0 212 454 08 52 no.lu faksımıza, yazı aslını ise en geç 16 Mart 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize imzalı ve kaşeli bir şekilde göndermelerinin sağlanması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter

 

Hesap Numarası: İSTANBUL YAŞ MEYVE-SEBZE İHR.BİR.
MÜŞRETİ NO:444004640049
TL HESAP: 00158 0072 9831 1418
IBAN: TR62 0001 5001 5800 7298 3114 18

NOT : Şahıs firmaları söz konusu proje desteklerinden yararlanamadığından başvuru yapamayacaklardır.

Ek : 1- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)
2- Anket formu (1 sayfa)

Adres : Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi
Dış Ticaret Kompleksi C Blok
Yenibosna / İstanbul

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Anket Formu.docx 10,71 KB İndir
Talep Yazisi.docx 10,74 KB İndir