Türkçe

Uluslararası Tahkim

 Sirküler Tarih/No: 03.08.2018/474

Sayı

: 5017/05058

İstanbul,03.08.2018

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 02.08.2018 tarihli yazıda; anılan Bakanlık tarafından, uluslararası tahkim sürecindeki Türk firmalarına ilişkin bir çalışma yapılmasının planlandığından bahisle,

Bu kapsamda,

- Tahkime ilişkin usul ve esaslarda herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığı,

- Sorun yaşayanlar var ise sayısı,

- Tahkime ilişkin hukuki süreçlerde yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığı,

- Yardıma ihtiyaç duyuluyor ise ihtiyacın mahiyeti,

hususlarında bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin yukarıda belirtilen konulara ilişkin değerlendirmelerinin ekli form vasıtasıyla en geç 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 10:00'a kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_UluslararasiTahkim_3.8.2018.doc 36,00 KB İndir