Türkçe

Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programlarına İlişkin Türk Eximbank Duyurusu

Sirküler Tarih/No: 23.01.2015/57

Sayı

: EGT/708

İstanbul,23.01.2015

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan, Türk Eximbank'ın "Uluslararası Ticaretin Finansmanı Programları” konulu duyurusu aynıyla aşağıda bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

"Türkiye'deki tek resmi destekli ihracat kredi kuruluşu olan Türk Eximbank; bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayri nakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Bu çerçevede, Bankamızca 2014 yılı içerisinde uluslararası ticaretin finansmanına yönelik olarak alıcı kredisi niteliğinde üç yeni kredi ürünü geliştirilerek uygulamaya konulmuştur.

İlk olarak, yeni uygulamaya konulan "Yurtiçi Bankalar Aracılığıyla Kullandırılacak Ticaretin Finansmanına Yönelik Alıcı Kredileri” ile yurt içinde yerleşik bankaların, yurt dışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka ve muhabir bankaları aracılığıyla Türkiye'den mal ithal etmek isteyen yurt dışında yerleşik ithalatçılara alıcı kredisi kullandırılmaktadır. Kredinin vadesi minimum 6 ay olup, tüketim malları finansmanında azami 2 yıl, yatırım malları finansmanında ise azami 7 yıl vadeli kredi kullandırılmaktadır.

Geçtiğimiz yıl içerisinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Arap Türk Bankası A.Ş. programa dahil olmuştur.Kredi programı kapsamında ilk kullandırım 2014 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olup, Türkiye'den iş makineleri ithal eden Rusya'da yerleşik bir firmaya T.C. Ziraat Bankası'nın Rusya iştiraki Ziraat Bank Moscow CJSC aracılığıyla 5 yıl vadeli finansman imkanı sağlanmıştır.

İkinci olarak, uygulamaya konulan sevk sonrası nitelikteki "Poliçe/Akreditif İskonto Programı” ile ihracatçıların vadeli satış imkanlarının arttırılması ve ülke riskinden arındırılarak yeni ve hedef pazarlara açılmalarının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında Bankamız Spesifik İhracat Kredi Sigortası Sevk Sonrası Risk Programı kapsamında satış sözleşmesi bazında sigortalanan ihracat işlemlerine ilişkin, Türk ihracatçı firmalar tarafından düzenlenen ve kabul kredili mal/vesaik mukabili işlemlerde ithalatçı firma tarafından, kabul kredili akreditifli işlemlerde ise amir banka tarafından kabul edilen poliçeler ile vadeli ihracat akreditifleri iskonto edilmektedir. İskonto tarihi itibariyle tüketim malları için vadesine en fazla 24 ay kalan, yatırım malları için ise vadesine en fazla 84 ay kalan poliçeler veya akreditif alacakları iskonto edilmektedir. Kredi programı kapsamında özellikle orta-uzun vadeli finansman gerektiren katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri ve yatırım malları ihracatının finanse edilmesi hedeflenmekte olup, kredi programından orta ve uzun vadeli satış yapan ve teminat sorunu nedeniyle kredi kullanmakta sıkıntı yaşayan KOBİ'lerin faydalanması beklenmektedir.

Bu kapsamda ilk işlem 2014 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiş olup, Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden birinin Fransa'ya gerçekleştirdiği 45 adet otobüs ihracatına yönelik olarak alıcının kabul ettiği kambiyo senedi niteliğindeki poliçeler iskonto edilmek suretiyle 3 yıl vadeli finansman sağlanmıştır.

Son olarak, uygulamaya konulan "Yurtdışı Bankalar Aracılığıyla Alıcı Kredileri” ile Bankamızca detaylı bir finansal analiz sonucunda muteber kabul edilerek kredi limiti tahsis edilen yurtdışı bankalar aracılığıyla Türkiye'den mal ithal etmek isteyen yurt dışında yerleşik ithalatçılara alıcı kredisi kullandırılmaktadır. Bu çerçevede, 9 farklı ülkede yerleşik 17 bankaya toplam 771,1 milyon ABD Doları kredi limiti tahsis edilmiştir. Ayrıca, söz konusu bankalardan Gürcistan'da yerleşik Bank of Georgia ve TBC Bank, Azerbaycan'da yerleşik International Bank of Azerbaijan (IBA), Arnavutluk'ta yerleşik Banka Kombetare Tregtare (BKT) ve Belarus'da yerleşik Belinvestbank ile rotatif bazda işleyecek Ticaretin Finansmanı Kredi Anlaşmaları imzalanmış olup, diğer bankalar ile anlaşma imzalanmasına ilişkin müzakereler devam etmektedir. Kredi anlaşması imzalanan bankaların kredi başvurusunda bulunması beklenmektedir. Kredilerin maksimum vadesi tüketim mallarında 2 yıl, sermaye mallarında ise 7 yıla kadardır.

Uluslararası ticaretin finansmanına yönelik söz konusu üç programın Türk Eximbank Uluslararası Ticaretin Finansmanı Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmekte olduğunu, programlara ilişkin olarak detaylı bilgi almak için http://www.eximbank.gov.tr/TR,827/uluslararasi-krediler.html internet adresinin kullanılabileceğini veya anılan Müdürlüğümüz ile irtibata geçilebileceğini ihracatçılarımızın dikkatine sunarız.”