Türkçe

Umman Konsolosluk Onayı

Sirküler Tarih/No: 08.02.2012/144

Sayı

: ARGUYG3/1516

İstanbul,08.02.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Şubat ayında Umman'a yapılan ihracatlarda Dışişleri Bakanlığımızın bir bildirisine istinaden ihracat işlemlerinde Valiliklerce ( apostil kaşesi ) onaylanmasına son verilmiş bulunmaktadır. Umman Konsolosluğu kendi ülkelerinden bir bildirim de bulunulmadığı gerekçesiyle arada geçen süre içinde ihracatlarda valilik onayını aramış ve ihracatçılarımız ülkeye ihracatlarında bir süre sıkıntı yaşamıştır.

Üyelerimizin yaşadığı sıkıntının giderilmesini teminen bahse konu ülkenin İstanbul Konsolosluğu ile yapılan görüşmelerde Umman hükümetinden yeni bir bildirim gelene kadar ihracatçılarımızın Ticaret Odası onayından sonra Valilik Onayına ihtiyaç duymadan Konsolosluk Onayının verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter