Türkçe

U-NET ve GEBOS Otomasyon Sistemi

Sirküler Tarih/No: 28.03.2012/322

Sayı

: EGT/3727

İstanbul,28.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27.03.2012 tarihli yazıda;

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı olarak imzalanan Protokoller uyarınca anılan Bakanlıkça yabancı ülkelerden temin edilen geçiş belgelerinin Türk taşımacılarına dağıtım işlemlerini düzenleyen Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 7. maddesi Genel Şartlar bölümünün (g) bendinde "Yurtdışına çıkış yapmış olan taşıtlara sonradan geçiş belgesi tahsis edilmez” hükmü yer almasına rağmen, son zamanlarda anılan Bakanlığa intikal eden firma müracaatlarına istinaden U-Net otomasyon sistemi üzerinde yapılan inceleme, özellikle deniz sınır kapılarından yurtdışına çıkış yapmış görülen taşıtlara, ilgili dağıtım bürolarınca çıkış yaptığı tarihten sonra geçiş belgesi tahsis edildiğinin tespit edildiği,

Bu itibarla, geçiş belgelerinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde dağıtımını teminen yurt dışına çıkış yapan taşıtlara ilişkin U-Net otomasyon sisteminde yer alan kayıtlar TOBB tarafından oluşturulan GEBOS otomasyon sistemi üzerinden de görülerek yurt dışına çıkış yapmış taşıtlara ilgili dağıtım bürolarınca geçiş belgesi tahsis edilmemesine ilişkin gerekli entegrasyonun tamamlandığı ve 2 Nisan 2012 tarihi itibariyle devreye alınacağı; buna göre sınır kapılarımızdan yurtdışına çıkış yapacak olan taşıtların öncelikle ilgili dağıtım bürolarından geçiş belgesi/belgeleri almaları, daha sonra gümrük çıkış kayıt (tescil) işlemlerini yaptırmaları gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter Yrd.