Türkçe

Unvan Değişikliği

Sirküler Tarih/No: 29.01.2018/74

Sayı

: 793

İstanbul,29.01.2018

 

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

25/01/2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ uyarınca Birliğimizin unvanı "Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği" olarak değiştirilmiştir.

Bahse konu değişiklik sonrasında yurtdışına ihraç edilen gemi ve yatların yanı sıra Türk tersaneleri tarafından gerçekleştirilen tamir bakım faaliyetleri, kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, deniz taşımacılığına ilişkin döviz kazandırıcı tüm hizmetlerin Birliğimiz iştigal alanında yer alması ve sektörümüz ihracat rakamlarına dahil edilmesi planlanmakta olup; konu ile ilgili gelişmeler bilgilerinize bilahare sunulacaktır.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi