Türkçe

Ürdün-Amman Büyükelçimizin Görüşmeleri

Sirküler Tarih/No:04.11.2019/598

Sayı

:1649-06458

İstanbul,04.11.2019

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Amman Büyükelçimizin Ürdün'ün İrbid şehrini ziyareti çerçevesinde İrbid Belediye Başkanı Bani Hani ve İrbid Sanayi Odası Başkanı Hani Abu Hassan ile temaslarda bulunduğu belirtilerek, görüşmelerde dile getirilen aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

1- İrbid Belediye Başkanı Bani Hani;

- Vilayetin gelirlerini arttırmak için şehirdeki tarihi eserlerin restorasyonu ile büyük bir şehir pazarı açılması projesi üzerinde çalıştıklarını, bu proje için 1 milyon dinar etüd geliri harcadıklarını, 400 dönüm araziyi istimlak ettiklerini,

- Söz konusu pazarı şehrin kuzeyinde yer alan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yakınında açmayı planladıklarını, bu bölgenin Irak, Suriye, Filistin ve İsrail ulaşım güzergahı üzerinde bulunduğunu,

- Ürdün'ün meyve sebze üretiminin %70-80'inin İrbid'te üretildiği dikkate alındığında pazarın satış imkanlarını artıracağını,

- Proje için İtalya'nın Verona şehrini örnek aldıklarını, proje çalışmaları sırasında ekiplerinin İstanbul'u da ziyaret ettiğini,

- Proje finansmanında uluslararası bir bankadan kredi temin etmek için son aşamaya geldiklerini,

- Projenin istihdam ve şehrin gelir düzeyine büyük katkı sağlayacağını,

- Ayrıca, kırmızı et ve tavuk üretimi için bir çiftlik kurma projelerinin bulunduğunu bu amaçla gerekli istimlakı yaptıklarını, projenin tasarım çalışmalarının devam ettiğini,

- Toplu taşıma hizmetleri için de 2020 yılında 35 adet otobüs alarak 9 hatta ulaşıma başlayacaklarını,

- Yılda 16 megavat elektrik üretecek güneş panelleri projesi üzerinde çalıştıklarını,

- Anılan projelerde Türk firmaları ile çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını,

2- İrbid Sanayi Odası Başkanı Hani Abu Hassan ve Oda üyeleri;

- Türkiye'deki sanayi ve ticaret odalarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi için destek beklediklerini,

- Ürdün'ün ABD ile imzalamış olduğu STA kapsamındaki avantajlardan faydalanmak üzere Türk yatırımcılarını beklediklerini, özellikle son bir yılda %25 büyüme gösteren tekstil sektöründe Türk imalatçılarını da görmek istediklerini

ifade etmiş oldukları belirtilmektedir.

İrbid'in, Ürdün'ün kuzeyinde, toprağın verimli ve her şeyden önemlisi su fakiri ülkede suyun bulunduğu ikinci büyük şehri olduğu, uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen, içinde bir Türk müteahhitlik firmasının da proje üstlendiği önemli su dağıtım kanalları ve boru hatları projelerinin yapımının devam edildiği bölge konumunda bulunduğu, ayrıca, kuzeyde bir üçgen şeklinde yer alan "Mafrak-Jerash-İrbid”in; sanayi, tarım ve tarih/kültür adına önemli merkezlerden Filistin, İsrail ve Suriye'ye geçiş noktası üzerinde bulunması yönüyle lojistik öneme de sahip olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, Amman toplu taşıma projesi kapsamında Türk firmaları tarafından tedarik edilen otobüsler ve kazanılan Amman şehir içi hatların işletimi işi dikkate alınarak, İrbid konusunda otobüs üreticisi firmaların bilgilendirilmesinin ve vakitlice takibinin yapılmasının yararlı olacağının; kırmızı et ve tavuk üretimi konusunda ise bu alanda anahtar teslimi proje üstlenen firmalarımızın bilgi sahibi olmasında fayda bulunduğu hususlarının değerlendirildiği de ayrıca bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi