Türkçe

Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı

Sirküler Tarih/No: 05.09.2016/756

Sayı

: EGT/7956

İstanbul,05.09.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02.09.2016 tarihli yazıda;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından üretim ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması hedefiyle oluşturulan "Üretim Reform Paketi Kanun Tasarı Taslağı”nın yayımlandığından bahisle, söz konusu taslağa http://www.sanayi.gov.tr/userfiles/Üretim_Reform_Paketi_Kanun_Tasarısı_Taslağı.pdf linki üzerinden ulaşılabildiği,

Anılan kanun tasarı taslağında, sanayicilere yer tahsisi, emlak muafiyetlerine ek olarak indirimler, ödenek destekleri, özel endüstri bölgeleri gibi konuların öne çıktığı; taslakla Çevre Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, KOSGEB Kanunu, Mera Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Yükseköğretim Kanunu gibi birçok kanunda değişiklikler öngörüldüğü

bildirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen söz konusu taslak hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin EK'li form yoluyla en geç 07 Eylül 2016 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
UretimReformTaslagi.docx 18,46 KB İndir