Türkçe

UR-GE Duyurusu

Sirküler Tarih/No:22.03.2013/256

Sayı

: ARGUYG1/3331

İstanbul,21.03.2013

 

İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

 

 

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türk firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak, Dış Ticarette Devlet Yardımları kapsamında, "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi 2010/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmektedir.

Bu bağlamda, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, söz konusu devlet desteğinden şarapçılık sektörü ve sektöre mensup firmaların da yararlandırılması konusunda bir proje başlatmıştır.

Proje kapsamında, dünyadaki rekabet ortamı göz önünde bulundurularak;

1) Sektörel ihtiyaçların saptanması,

2) Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda firmaların eğitim ve strateji geliştirme konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması,

3)Projeye dahil olacak firmalarımızın hedef pazarlarımızdaki alıcılarla buluşturulması (ticaret heyeti ve alım heyetleri yoluyla),

4) Projeye dahil olan firmalarımızın devlet destekli özel danışmanlık hizmetlerinden yararlanması,

hedeflenmektedir.

Projenin birinci aşamasında, ihale usulü ile belirlenecek önde gelen danışmanlık firmalarından birisi yönetiminde;

Ø Üyelerimize yönelik olarak detaylı ihtiyaç analizi çalışması yapılarak, firmaların operasyonel ve organizasyonel alanlarda performanslarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin arttırılması

amaçlanmaktadır.

İhtiyaç analizi çalışmasında, 12- 15 firmanın, dünyadaki rekabet ortamı ışığında detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, her firma için firmaya özel bir ihtiyaç analizi ve ortak ihtiyaçlardan hareketle de sektöre yönelik bir ihtiyaç analizi raporu ortaya konacaktır. Firmalara özel ihtiyaç analizi sadece ilgili firmalarla paylaşılacak, sektöre yönelik ihtiyaç analizi ise tüm üyelerinin istifadesine sunulacaktır. Firmaların özel bilgileri kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Daha sonraki aşamalarda İhtiyaç analizi ışığında projeye katılan üyelerimize eğitimler verilecek, eğitimleri müteakip belirlenmiş hedef pazarlara yönelik olarak düzenlenecek ticaret ve alım heyetlerine dahil edilmeleri sağlanacaktır. Eğitim ve alım ve ticaret heyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkacak maliyetlerin % 75'i devlet tarafından karşılanacak olup, kalan % 25'lik kısmın katılımcılardan tahsil edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, proje katılımcısı firmaların, proje sonrasında, Rekabetçilik Desteği kapsamında, danışmanlık firmalarından bireysel danışmanlık hizmeti almaları (% 70'i devlet destekli) mümkündür.

İhtiyaç analizinin, başvuruda bulunan hangi firmalar ile yapılacağına, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğince karar verilecektir.

2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamında olan firmalar, 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında desteklenememektedir.

Bu çerçevede, söz konusu projeye katılarak uluslararası rekabet ortamında kendilerini geliştirmek isteyen firmalarımızın, ilişikte birer örneği sunulan "Katılımcı Şirket Talep Yazısı” ile "Hedef Pazar Tespiti Anket Formu”nu doldurarak öncelikle koordinasyon1@iib.org.tr e-posta adresimize ve/veya 0 212 454 05 01/02 no.lu faksımıza, yazı asıllarını ise en geç 05 Nisan 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize imzalı ve kaşeli bir şekilde göndermelerinin sağlanması hususunda,

Bilgilerine önemle sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç - Su - Yaşmeyve Koordinasyon Şubesi

NOT : Şahıs firmaları söz konusu proje desteklerinden yararlanamadığından başvuru

yapamayacaklardır.

 

Ek : 1- Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)

2- Anket formu (1 sayfa)

 

Adres : Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi

Dış Ticaret Kompleksi C Blok

Yenibosna / İstanbul

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
PROJE EK1.docx 10,92 KB İndir
PROJE EK2.docx 10,75 KB İndir