Türkçe

Ürün Denetmenleri İstanbul Anadolu Yakası Grup Başkanlığı

Sirküler Tarih/No: 02.03.2012/224

Sayı

: EGT/2711

İstanbul,02.03.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.02.2012 tarihli yazıda;

Marmara Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan İstanbul ili Anadolu Yakasında, "Ürün Denetmenleri İstanbul Anadolu Yakası Grup Başkanlığı” kurulması ve mevcut İstanbul Grup Başkanlığı adının ise "Ürün Denetmeleri İstanbul Avrupa Yakası Grup Başkanlığı” olarak değiştirilmesinin Müsteşarlık Makamının 23.02.2012 tarihli ve 2012/192 sayılı Onayı ile uygun görüldüğü,

Yeni Grup Başkanlığı'nın fiziki ve personel ihtiyaçlarının karşılanmasını müteakiben faaliyete geçeceği

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Alpaslan ARDUÇ
Genel Sekreter V.