Türkçe

Ürün Güvenliği ve Denetimi Mevzuatı

Sirküler Tarih/No: 03.10.2012/891

Sayı

: EGT/10793

İstanbul,03.10.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.10.2012 tarihli yazıda;

2013 Yılı mevzuat hazırlık çalışmaları çerçevesinde;

Japonya'dan İthal Edilecek Gıda Ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/2)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/3)

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/4)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/6)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/7)

Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/17)

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/20)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/23)

mevzuatına ilişkin görüşlerin Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir.

Bu bağlamda; anılan Bakanlığa iletilmesini teminen bahse konu Tebliğler ile ilgili görüşlerinizin ek'li form vasıtasıyla en geç 05 Ekim 2012 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Tebligler.doc 33,50 KB İndir