Türkçe

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı

Sirküler Tarih/No: 08.01.2013/28

Sayı

: EGT/300

İstanbul,08.01.2013

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 04.01.2013 tarihli yazıda;

4 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu'nda alınan kararlar ve aynı toplantıda kabul edilen "Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi (2012-2014)” doğrultusunda, Bakanlar Kurulu'nun 2001/3529 sayılı Kararı ile kabul edilen "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”te bazı değişiklikler yapılması gereğinin hasıl olduğundan bahisle, "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklikte Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı”, gerekçesi ve karşılaştırma tablosu

iletilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e gönderilmesini teminen bahse konu taslağa ilişkin görüşlerin (maddeler bazında ve gerekçeli olmak suretiyle) ek'li form vasıtasıyla en geç 15 Ocak 2013 Salı mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
1 - Yönetmelik Taslağı
2 - Gerekçe
3 - Mevcut Yönetmelik - Yeni Yönetmelik Taslağı Karşılaştırma Tablosu
4 - Form

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
GorusBildirmeFormu.docx 13,55 KB İndir
Karsilastirma Tablosu-SON.doc 167,00 KB İndir
PGD Yonetmelik Degisiklik-SON.doc 79,00 KB İndir
Yonetmelik Gerekçe.doc 49,50 KB İndir