Türkçe

Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi Pakistan Çalışması

Sirküler Tarih/No:27.10.2021/694

Sayı

:726-2796

İstanbul,26.10.2021

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM'nden alınan bir yazıda; Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet MUŞ'un talimatlarıyla özellikle dış ticaret açığımızın fazla olduğu ve geleneksel pazarlarımızın dışında kalan uzak ülkelerle ticaretimizin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulmasına yönelik olarak Bakanlıklarınca çalışmanın başlatılmış olduğu, mezkur çalışmalar sonucunda belirlenen 17 uzak ülkeye yönelik potansiyel sektörlerin, eylem planları ve mezkur ülkelere ihracatımızda yaşanan sorunlarına ilişkin olarak 11-13 Ağustos 2021 tarihlerinde muhtelif sektör toplantıları gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bakanlıklarınca söz konusu strateji belgesine Pakistan'ın da ilave edilmesinin uygun görülmüş olduğu dile getirilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizce Pakistan pazarında karşılaşılan sorunların ekli form vasıtasıyla en geç 27 Ekim 2021 Çarşamba saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

EK: Form (1 sayfa)

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Pakistan.doc 35,00 KB İndir