Türkçe

Venezuaella'nın MERCOSUR Üyeliği

Sirküler Tarih/No: 11.09.2012/822

Sayı

: EGT/9905

İstanbul,11.09.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 11.09.2012 tarihli yazıda;

Venezuella'nın, 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR)'na tam üye olduğu; anılan üyelik akabinde ülkemiz ile paralel üretim ve ihracat çizgisine sahip MERCOSUR üyesi Brezilya ve Arjantin'in anılan pazara gümrüksüz olarak erişecek olmasının adı geçen ülkelerin Venezuella pazarı için sahip oldukları lojistik avantajlar da göz önünde bulundurulduğunda, Türk mallarının söz konusu pazarda rekabet avantajını azaltacağı,

Söz konusu gümrük dezavantajının ülkemiz ile MERCOSUR arasında devam eden Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin sonuçlanmasına kadar devam edeceğinin öngörüldüğü; bu kapsamda, Venezuella'nın MERCOSUR'a üyeliğinin ülkemiz ihracatı üzerine olumsuz etkilerini bertaraf etmeye yönelik alınabilecek önlem ve gerçekleştirilebilecek girişimleri içeren bir Venezuella Eylem Planı hazırlanması çalışmalarına başlandığı

ifade edilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile anılan Eylem Planı hazırlıkları çerçevesinde yararlanılmasında fayda görülen hususların ek'li form vasıtasıyla en geç 17 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 13:00'e kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
Form (1 sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
Form_Venezuella.doc 33,50 KB İndir