Türkçe

Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik

Sirküler Tarih/No: 19.08.2016/717 

Sayı

: EGT/7437

İstanbul,19.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

"İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (Ihracat: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)” 18 Ağustos 2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi