Türkçe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:492)

Sirküler Tarih/No: 01.03.2018/166

Sayı

:EGT/1730

İstanbul,01.03.2018

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28.02.2018 tarihli e-postada;

28.02.2018 tarihinde yayımlanan resmi gazetede "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” (Sıra No: 492) ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.

İnteraktif Vergi Dairesine, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr/ adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılabileceği belirtilmektedir.

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden;

a) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

b) e-Devlet şifresi bulunan,

c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen,

kişilerin yararlanabileceği ifade edilmektedir.

Ayrıca, söz konusu Tebliğde İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler ile yapılabilecek işlemlerin maddeler halinde yer aldığı ve söz konusu tebliğe de http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180228-6.htm adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi