Türkçe

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sirküler Tarih/No: 09.08.2016/683

Sayı: EGT/6991

İstanbul,09.08.2016

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden 05.08.2016 tarihinde alınan bildirimde;

5 Ağustos 2016 tarihli ve 29792 sayılı Resmî Gazete'de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:473)'in yayımlandığından bahisle,

Yeni tebliğ ile hali hazırda geçerli olan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nin 4 üncü bölümünde belirtilen "basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma zorunluluğunun” başlama tarihinin 1 yıl uzatıldığı,

Buna göre; bahsi geçen cihazları kullanacak olan mükelleflerin bu mecburiyetlerinin (3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı; mükelleflerin bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilecekleri,

Ayrıca; bu mükelleflerin, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazları da alabilecekleri

ifade edilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi