Türkçe

Vietman Heyeti ile Toplantı ve İkili İş Görüşmeleri

Sirküler Tarih/No: 22.08.2012/754

Sayı

: EGT/9254

İstanbul,22.08.2012

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda;

DEİK / Türk - Vietnam İş Konseyi ve Vietnam Ticaret ve Sanayi Odası (VCCI) işbirliğiyle VCCI işadamlarından oluşan bir heyetin katılımıyla, 3 Eylül 2012 Pazartesi günü 09:30 - 12:30 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da toplantı ve ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirileceğinden bahisle,

Bahse konu etkinliğe katılmak istenmesi halinde, ek'li başvuru formu doldurularak, en geç 29 Ağustos 2012 Çarşamba mesai bitimine kadar DEİK'e (İlgili kişi: Dilek Morgül; E-posta: dmorgul@deik.org.tr; Tel: 0212 339 50 18; Faks: 0212 270 37 84) iletilmesi gerektiği

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

Ek:
1 - Heyet Listesi (1 sayfa)
2 - Başvuru Formu (1 sayfa)
3 - Taslak Program (1 sayfa)