Türkçe

Vietnam'a Gıda Ürünleri İhracatı

Sirküler Tarih/No: 27.06.2012/593

Sayı

: EGT/7468

İstanbul,27.06.2012

 

İSTANBUL AĞAÇ MAMULLERİ VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL FINDIK VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Hanoi Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26.06.2012 tarihli yazıda;

Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı (Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam, The National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department "NAFIQAD”) tarafından halk sağlığının korunması ve ithal gıda maddelerinin güvenliğinin kontrolü için 16 Mart 2011 tarihli ve 13/2011/TT-BNNPTNT sayılı düzenlemenin (http://www.nafigad.gov.vn/ adresinde İngilizce tercümesinin mevcut olduğu) 01.07.2011 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe konulduğu ve bu tarihten itibaren Vietnam'a yapılacak bitkisel orijinli gıda maddelerinin ihracatında anılan mevzuatın geçerli olduğu

bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ
Genel Sekreter