Türkçe

Yapım İşlerinde Kullanılan ve Yerli Malı Olma Şartı Getirilecek Yapı Malzemeleri

Sirküler Tarih/No: 14.12.2017/960

Sayı

: EGT/11036

İstanbul,14.12.2017

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
İSTANBUL MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan 14.12.2017 tarihli yazıda; 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, 4734 sayılı Kanunun 74'üncü maddesi ile Kamu İhale Kanunu'nun 63'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı ve ilgili maddeye (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bendin eklendiği belirtilmektedir.

"d) Yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılımın tamamının veya belli bir kısmının yerli malı olması şartı getirilebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması şarttır.”

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve EK 1'de yer alan malzeme listesine, nihai halinin verilebilmesi için görüş ve önerilerin (gerekçeleri ile birlikte) EK 2'de yer alan form vasıtasıyla en geç 20 Aralık 2017 Çarşamba mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Uygulama-Eğitim-İletişim Şubesi

 

EK:
1- Yapı Malzemeleri Listesi (1 Sayfa)
2- Görüş Bildirim Formu (1 Sayfa)

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
YapiMalzemeleriListesi_14.12.2017.pdf 419,11 KB İndir
YapiMalzemeleri_GorusBildirimFormu_14.12.2017.pdf 98,47 KB İndir