Türkçe

Yat ve Denizcilik Sektörleri Rekabetçilik Projesi

Sirküler Tarih/No: 16.01.2015/38

Sayı

: ARGUYG1/401

İstanbul,16.01.2015

 

GEMİ VE YAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türk firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik olarak, Dış Ticarette Devlet Yardımları kapsamında, "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” 2010/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde desteklenmekte olup, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği 2011-2014 döneminde "Gemi ve Yat Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesini” yürütmüştür.

Bu bağlamda, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'nin 20.08.2014 tarihli toplantısında söz konusu devlet desteğinden yat sektörü ile denizcilik ekipmanları sektörüne mensup üye firmaların da yararlandırılması konusunda bir proje başlatılması yönünde karar alınmış olup,

Proje kapsamında, dünyadaki rekabet ortamı göz önünde bulundurularak;

1) Sektörel ihtiyaçların saptanması,

2) Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda firmaların eğitim ve strateji geliştirme konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması,

3) Projeye dahil olacak firmalarımızınhedef pazarlarımızdaki alıcılarla buluşturulması (ticaret heyeti ve alım heyetleri yoluyla),

4) Projeye dahil olacak firmalarımızın devlet destekli özel danışmanlık hizmetlerinden yararlanması, hedeflenmektedir.

Projenin birinci aşamasında, önde gelen danışmanlık firmalarından birisi yönetiminde;

-Üyelerimize yönelik olarakdetaylı ihtiyaç analizi çalışması yapılarak, firmaların operasyonel ve organizasyonel alanlarda performanslarını iyileştirmeye yönelik ihtiyaçları belirlenmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

İhtiyaç analizi çalışmasında, firmalarımızın, dünyadaki rekabet ortamı ışığında detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda, her firma için firmaya özel bir ihtiyaç analizi ve ortak ihtiyaçlardan hareketle de sektöre yönelik bir ihtiyaç analizi raporu ortaya konacaktır. Firmalara özel ihtiyaç analizi sadece ilgili firmalarla paylaşılacak, sektöre yönelik ihtiyaç analizi ise tüm üyelerinin istifadesine sunulacaktır.Firmaların özel bilgileri kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, analiz çalışmasında yer alacak firmalarla karşılıklı gizlilik anlaşmaları imzalanacaktır.

Proje ile ilgili ihtiyaç analizi maliyeti, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliğince karşılanacak olup, katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Projenin diğer modüllerine katılımla ilgili üyelerin katkısının (devlet tarafından karşılanmayan % 25'lik kısım), firma başına minimum seviyelerde olması sağlanacaktır.

İhtiyaç analizi ışığında projeye katılan üyelerimize eğitimler verilecek, eğitimleri müteakip belirlenmiş hedef pazarlara yönelik olarak düzenlenecek ticaret ve alım heyetlerine dahil edilmeleri sağlanacaktır. Eğitim ve alım ve ticaret heyetleri ile ilgili olarak ortaya çıkacak maliyetlerin % 75'i devlet tarafından karşılanacak olup, ayrıca, proje katılımcısı firmaların, proje sonrasında, Rekabetçilik Desteği kapsamında, danışmanlık firmalarından bireysel danışmanlık hizmeti almaları (% 70'i devlet destekli) mümkündür.

İhtiyaç analizinin, başvuruda bulunan hangi firmalar ile yapılacağına, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği ve danışman şirket tarafından müştereken karar verilecektir.

2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamında olan firmalar, 2010/8 sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında desteklenememektedir.

Bu çerçevede, söz konusu projeye katılarak uluslararası rekabet ortamında kendilerini geliştirmek isteyen üyelerimizin, ilişikte birer örneği sunulan "Katılımcı Şirket Talep Yazısı” ile "Hedef Pazar Tespiti Anket Formu”nu (zorunlu değildir.) doldurarak öncelikle gemi@iib.org.tr e-posta adresimize, yazı aslını ise en geç 2 Şubat 2015 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize imzalı ve kaşeli bir şekilde göndermelerinin sağlanması hususunda,

Bilgileri ve gereği önemle rica olunur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Ağaç-Su Ürünleri-Yaş Meyve-Gemi Birlikleri Koordinasyon Şubesi

 

Hesap Numarası:GEMİ VE YAT İHR. BİR.

TL HESAP NO

158007298312442

IBAN NO

TR590001500158007298312442

NOT: Şahıs firmaları söz konusu proje desteklerinden yararlanamadığından başvuru yapamayacaklardır.

Ek:
1-
Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)
2-Anket formu (1 sayfa)

Adres :Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi
Dış Ticaret Kompleksi C Blok
Yenibosna / İstanbul

 

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
AnketFormu.docx 10,77 KB İndir
TalepYazisi.docx 10,79 KB İndir